Connect youth

Zo'n tien keer per jaar organiseert De Haven een jeugddienst.

Evening Events

Eens per 3 maanden, op de 3e zondagavond van de maand is er een spetterend Connect Evening met gave muziek van de eigen Connectband en een jonge aansprekende spreker

met een boodschap speciaal voor jeugd van 15 tot 25 jaar. 

Na afloop is er tijd voor een drankje en hapje en tijd om te chillen. 

Dé plek waar gelovige en ongelovige jeugd elkaar treft!

Morning Events

Elke twee maanden is er op zondagochtend een jeugddienst. Hierin krijgt de jeugd alle ruimte om een samenkomst voor en door jeugd te organiseren. Deze dienst wordt begeleid door onze enthousiaste jeugdband.

Connect Grow Up

De jongeren (doelgroep 15-25) die hieraan meedoen krijgen Bijbelstudie en worden getraind in discipelschap. Hiermee willen wij jongeren helpen ontdekken wat Gods plan is voor hun leven.

Eerstkomende Connect Grow Up is op zondag 1 oktober, vervolgens iedere eerste zondag van de maand om 19.30 uur in de Regenboog.